DDS – תוכנה

חברת DDS מפתחת ומייצרת מערכות בקרת כניסה, כחלק מסל המוצרים שלה יש את תוכנת Amadeus5 אשר אחראית על ביצוע בקרת כניסה ומספר נוסף של אפשרויות כחבילה שלמה של מערכת אבטחה ובקרה על המבנה.

תוכנת Amadeus5 מאשר אינטגרציה עם מגוון רחב של תוכנות צד-שלישי ומערכת בקרה אחרות.

במשך השנים חברת DDS הקשיבה ללקוחות שלה והמציאה מחדש את מערכות התקשורת ומנגנוני השליטה והיום מאפשרת חיבור של כמעט אין סוף בקרים ורשתות תחת ניהול של Amadeus5.

חלק גדול מהיכולות של Amadeus5 הן עבודה בריבוי אתרים , ביצוע דו"חות נוכחות ומעקב אחרי כניסות ויציאות בזמן אמת , הדפסה ויצירה של תגי עובדים ואורחים ישירות ממשק התוכנה ללא צורך לעבור לתוכנה חיצונית לצורכי הדפסה.

לעוד מידע היכנסו לקישור.

להסבר מפורט על היכולות ואפשרויות המתאפשרות בשימוש במערכת Amadeus5 ניתן למצוא בקישורים הבאים:

בקרת כניסה

בקרת אזעקות

כניסה ונוכחות

ממשק וידאו + בקרת כניסה

ממשק WEB

אינטגרציות שונות

בימים אלו במקביל לפיתוח התמידי של מערכת Amadeus5 חברת DDS עובדת על פיתוח של סביבת עבודה וניהול חדשה.

סביבה זו היא מעודכנת חדשנית ומעוצבת מעבר לכל מה שקיים היום בעולם בקרת הכניסה.

סקירת מוצרים

סגירת תפריט