שליטה ובקרה

 • כחלק מביצוע והקמת הפרויקט יש שלב שלדי שבו אנו מתאימים את מערכת השליטה ובקרה לצרכי הלקוח.

  כחלק משלבי ההקמה אנו מתאימים מפות סינופטיות ומדמים את כלל האביזרים וציוד הקצה אשר מותקנים באתר הלקוח למסכי שליטה מרכזיים לפי דרישה והתאמה לצרכי הלקוח.

  מערכת Control Maestro מאשרת לנו באמצעות הממשק הפתוח שלה לממשק מגוון רחב של מערכות ואביזרים וליצור הרמוניה וזרימה בתפעול המערכות ניהול האזעקות ושימוש יום יומי.

  • בהתחברות אל מערכות ה- Xprotect של Milstone אנו יכולים לבצע מספר של פונקציות:
   • להקפיץ עד 9 מצלמות בו זמנית וכמטריצה.
   • לבצע תחקור של אירועים כתוצאה של אזעקה או התראה במערכות השונות: פריצה, בקרת כניסה ואינטרקום
   • לקבל התראות על אירועי וידאו במערכת השליטה כגון: אנליטיקה ממערכת הווידאו, אירועים מיוחדים וכדומה
   • שליחת התראות אל מערכת הטמ"ס לטובת הקלטה בעת אירוע, שליחת מצלמות מתנייעות לאזורי פריצה וניהול של הSmart Client בעת אירועים
  • התממשקות מלאה למערכת ה- Amadeus5 אשר כוללת:
   • קבלת סטאטוס על מצב הכניסות ויציאות של הבקרים
   • קבלת סטאטוס על מצב הקוראים
   • פתיחה וסגירה של מסכים של ה- Amadeus
  • תקשורת מלאה אל מערכת האינטרקום של חברת Commend בתקשורת טורית על בסיס :IP
   • מאשר פתיחה וסגירה של שיחות
   • ניהול יומן שיחות פעילות
  • שליטה והתממשקות למערכות שונות על בסיס פרוטוקול Modbus:
   • התחברות למערכות הפריצה של חברת Risco
   • התחברות למגוון רחב של UPS ומערכת חשמל
  • ישנם עוד מספר רחב של פתרונות ושל ממשקים למערכות בטיחות שונות:
   • גילוי אש
   • גילוי אמוניה

  בדור האחרון של Control Maestro המערכת עובדת על תשתית ה- MS SQL אשר מאפשרות גמישות, יכולת ניהול מתקדמות וגיבוי.

סגירת תפריט