מיזוג אוויר

חטיבת מבנים והתייעלות אנרגטית מתמחה בכתיבת יישומים מורכבים לבקרה מושלמת של מרכזי אנרגיה ובכלל זה בקרה על יחידות קירור (צ'ילרים), מגדלי קירור, משאבות מים, משאבות חום, יט"אות ומפוחים, בקרת CO/NOX באיזורים קריטיים כגון חניונים תת-קרקעיים ועוד.

הבקרה מתבצעת באמצעות בקרים יעודיים לתחום המיזוג אוויר. בקרים אלו עובדים בתקשורת רשת מלאה ובאמצעות פרוטוקול תקשורת מתקדם המאפשר שליטה מלאה של המפעיל על המערכת.

מערכת הבקרה מספקת לא רק בקרה בסיסית של תפעול המערכות אלא גם תפעול פרטני של כל יחידה וציוד במערכת וכן אפשרות לעקוף את המערכת האוטומטית ולאלץ את המערכות השונות בהתאם לצורך.

כאמור, הבקרים בהם חטיבת מבנים והתייעלות אנרגטית עושה שימוש הינם בקרים מובילים בתחום הבקרה על מערכות מיזוג אוויר ובקרת אנרגיה. הבקרים עובדים בתקשורת IP מלאה, כוללים ממשק Web המספק גישה מלאה לכל נתוני המערכת באמצעות דפדפן אינטרנט. כמו כן ניתן להתקין על הבקרים יחידות שליטה דיגיטליות לצורך תפעול המערכות וללא צורך ברכיבים נוספים.

הבקרים מאפשרים העברת מידע בין הבקרים השונים המותקנים במתקן וכן בין הבקרים לבקרים של ספקים אחרים העובדים בפרוטוקול תקשורת זהה. לדוגמא: הבקר השולט על מערכת המיזוג המרכזית יכול 'לדבר' עם בקר הצ'ילרים ע"מ לקבל מהאחרון מידע על אחוז העמסה של כל צ'ילר. באופן כזה ניתן לבצע בקרה המבוססת על אחוז העמסה של המערכת.

המידע מועבר באופן ישיר בין הבקרים ולכן לא נדרש מחשב או כל ציוד נוסף. באופן כזה המערכת עובדת באופן בלתי תלוי ואפילו אם מערכת התפעול שמשתמש הקצה עובד באמצעותה אינה פעילה, מערכת המיזוג תמשיך לעבוד ללא הפרעה.

רגשי טמפרטורה, לחות, לחץ, הצפה ואחרים

ניתנים להתקנה בכל מקום שנדרש ע"מ לנטר את התנאים במקום.

לכל רגש אפשרות כיול, קביעת ספים לתקלות (תחתון/עליון), השהיות, ניטרול תקלות, תקלות רגש (תקול, קריאה תקועה ועוד) וכן גרף למעקב.

יט"אות

תפעול מלא של כל מרכיבי המערכת, תזמון באמצעות לוחות זמנים ועוד.

ריכוז מציג את כל הפרמטרים החשובים של היחידות באופן טבלאי קריא ונוח. ניתן לשנות את כל אחד מהפרמטרים וכן לעבור למסך הסכימתי של היחידה באמצעות לחצן ייעודי.

יחידות קירור לחדרי תקשורת ושרתים

בחדרי תקשורת, שרתים, טלפוניה ואחרים נדרשים תנאים מיוחדים ע"מ שהציוד יעבוד באופן תקין. לצורך כך משתמשים ביחידות מיזוג עם בקרה מדוייקת של טמפרטורה, לחץ, לחות ועוד. חיבור בתקשורת לבקרים מספק מידע מלא על כל יחידה, קריאות, שינוי פרמטרים ועוד.

בקרת CO/NOX

איזורים לא מאווררים כגון חניונים סגורים עלולים להביא לריכוז גזים רעילים. ע"מ למנוע ריכוז גבוה של גזים מתבצעת בקרה באמצעות גלאים ייעודיים המפוזרים בשטח והפעלה של מפוחים לפיזור הגזים. מערכת הבקרה מציגה את הקריאה ותקינות של כל גלאי וכן אפשרות תפעול של כל אחד מהמפוחים. את המפוחים ניתן לתפעל ידנית ע"י המפעיל או אוטומטית במקרה של חריגה מהערכים שהוגדרו במערכת.

סגירת תפריט