חשמל

חטיבת מבנים והתייעלות אנרגטית ביצעה מאות פרוייקטים בתחום החשמל בכלל ומערכות מתח נמוך מאוד בפרט.

במערכת בקרה טיפוסית מתקבל מידע מכל מערכות הקצה, החל מלוחות מתח גבוה ומתח נמוך ראשיים, לוחות משנה, רגשי טמפרטורה והצפה, גנרטורים, אל-פסק, מוני חשמל ועוד.

מערכת הבקרה יודעת לקבל נתונים הן באמצעות מגעים יבשים המתחברים לבקרים יעודיים או באמצעות פרוטוקול תקשורת המסופק ע"י ספק הציוד. חיבור לציוד באמצעות פרוטוקול תקשורת מספק מידע מפורט יותר על הציוד בהשוואה להתחברות באמצעות מגעים יבשים.

לוח מתח גבוה

מקבל הזנה מחברת חשמל ומזין שנאי אחד או יותר. האחרונים מזינים מפסקים ראשיים בלוחות משנה שבתורם מזינים צרכנים שונים.

המידע שניתן לקבל מכל אחד מרכיבי הלוח:

  • מפסקים: מצב, בורר, מצב הארקה, תקלת טמפרטורה…
  • שנאים: תקלות מלוח הגנות שנאי (תקלות טמפרטורה, מצב מפוחים ועוד)…

לוח ראשי מתח נמוך

מקבל הזנה מלוח מ"ג וכולל בדר"כ מספר שדות: שדה בלתי חיוני, שדה חיוני, שדה חיוני ביותר, שדה אל-פסק ועוד.

ניתן לקבל מידע מכל אחד מהמפסקים (מצב, תקלה, טריפ ועוד) וכן אפשרות תפעול של כל אחד מהמפסקים ובהתאם להכנות בלוח החשמל.

לוחות משניים

מוזנים מלוח חשמל מתח נמוך ראשי. בחלקם שדה אחד ובאחרים מספר שדות בהתאם לייעוד הלוח. כמו בלוחות האחרים, גם בלוחות אלו ניתן לקבל מידע מלא מכל מפסק וכן אפשרות תפעול של עומסים באמצעות לוחות זמנים.

מערכת לוחות זמנים מתזמנת את ההפעלות בהתאם ליום והשעה בשבוע וכן כתלות בימי חג. לוחות הזמנים מותקנים בבקרים ואינם תלויים במחשב; המידע מתעדכן אוטומטית בין הבקרים והתפעול ממשיך להתבצע גם כאשר המחשב כבוי.

מוני חשמל ואנרגיה

בכל לוח חשמל מותקנים מוניה חשמל/אנרגיה מהם ניתן לקבל מידע חשמלי כגון מתחים, זרמים, הספקים, כופל הספק, צריכה מצטברת (kWh) ועוד. את כל המידע ניתן להעביר למחשב הבקרה. ניתן לאגור את המידע לשימושים נוספים כגון גרפים, דו"חות, דו"חות צריכה, ייצוא מידע לקבצי אקסל/CSV לשימוש במערכות אחרות ועוד.

יחידות אל-פסק

כל מערכות האל-פסק הגדולות (לטובת חדרי תקשורת, שקעים ואחרים) מגיעות עם בקר המאפשר ניטור וקבלת מידע בתקשורת. המידע הינו מלא ומפורט ולרוב מספק מידע פרטני על כל סוג תקלה וכל קריאה חשמלית שמספק האל-פסק.

גנרטורים

הגנרטורים מספקים הזנת מתח במקרה של תקלה באספקת הזרם מחברת החשמל. כתלות בגודל המתקן מסופק הגנרטור המתאים שיוכל "להחזיק" לפחות את המערכות החיוניות במתקן: חדרי שרתים, יחידות מיזוג קריטיות ועוד. מערכת הבקרה מתחברת לבקר של הגנרטור ונותנת מידע מלא על קריאות המתח והזרם, מצב עבודה, סיבובי מנוע, טמפרטורה, לחץ שמן, גנרטור באוטומט ועוד.

במקרה של מספר גנרטורים ניתן לקבל מידע מבקרי הסינכרון לרבות כל הקריאות החשמליות.

במקרים רבים מתבצע תהליך של השלת עומסים: כאשר אספקת הזרם מחברת חשמל מתנתקת, הגנרטור נכנס לעבודה. לרוב, גנרטור לא יכול להפעיל מתקן שלם ולכן רק מערכות חיוניות וקריטיות ממשיכות לעבוד. במקרה כזה מערכת הבקרה מבצעת את השלת העומסים ובהתאם לתוכנית שהוגדרה מנותקים העומסים הלא חיוניים אחד אחרי השני.

רגשי טמפרטורה, לחות, לחץ, הצפה ואחרים

ניתנים להתקנה בכל מקום שנדרש ע"מ לנטר את התנאים במקום.

לכל רגש אפשרות כיול, קביעת ספים לתקלות (תחתון/עליון), השהיות, ניטרול תקלות, תקלות רגש (תקול, קריאה תקועה ועוד) וכן גרף למעקב.

סגירת תפריט