בקרה חדרית

במבנים ציבוריים כגון בית מלון, מבנה משרדים, קניון, בתי חולים, מרפאות ואחרים ישנם חדרים/איזורים רבים בהם מותקנות, בהתם לסוג המתקן, מערכות חשמל, מיזוג ועוד.

כדי לחסוך ככל הניתן בצריכת החשמל, מותקן בכל חדר/איזור בקר מקומי המתפעל את כל המערכות באיזור.

הבקר החדרי הינו בקר אוניברסלי חכם ובו מספר יישומים המתאימים לכל תצורה של מערכת המותקנת בשטח. בנוסף, הבקר מבקר באופן מלא את תפעול החדר כתלות בפרמטרים שונים:

  • מצב כרטיס חכם
  • מצב דלת כניסה
  • מצב חלון
  • מצב גלאי נפח
  • ועוד…

הבקר מקבל את כל הפרמטרים ומתפעל באופן המיטבי את החדר. כך לדוגמא, במקרה שהחדר אינו מאוייש לפרק זמן שהוגדר ע"י המפעיל, כל המערכות בחדר (מיזוג אוויר, תאורה, שקעים ועוד) ינותקו; ניתן להגדיר את הבקר כך שהמערכות יחזרו לפעול עם זיהוי פעילות בחדר (כרטיס חכם הוכנס לקורא הכרטיסים, גלאי נפח מזהה תנועה וכו').

הבקר הינו בקר קומפקטי הניתן להתקנה בכל לוח מתכת/CI קיים כך שניתן להתקינו במקומות צרים/מוגבלים במקום.

חטיבת מבנים והתייעלות אנרגטית עובדת עם מספר פתרונות לבקרה חדרית.

בקרים בתקשורת סריאלית, משורשרים ביניהם עד לנקודת הקצה. קצה הקו מתחבר למתאם תקשורת המעביר את הנתונים על גבי רשת התקשורת אל המחשב המרכזי.

בקרים בתקשורת IP מלאה מבוססים על פרוטוקול Bacnet/IP. הבקר מאפשר חיבור של מספר יחידות תצוגה ותפעול מקומיות, יחידות I/O מרוחק (Remote IO), חיבור מובנה לקווי תקשורת בפרוטוקול KNX/DALI/SMI ועוד. לבקרים המבוססים על פרוטוקול Bacnet/IP יתרונות נוספים כגון שעון זמן אמת, לוחות זמנים, לוח שנה ויכולת העברת נתונים בין בקרים אחרים ברשת העובדים בפרוטוקל Bacnet/IP.

עידכון קושחה (firmware) לבקרים מועברים על גבי קו התקשורת ללא צורך לבצע עידכון מקומית על כל בקר ובקר. עידכון הקושחה מרחוק מאפשר המשך עבודה שוטפת של הלקוח ללא הפרעות וללא צורך בעבודה בשטח.

כלים פשוטים מאפשרים למשתמש הקצה לתפעל את כל הציוד בצורה פרטנית או קבוצתית, באופן ידני או מתוזמן; ניתן לעדכן פרמטרים באופן גורף לכל היחידות בלי לעבור בין היחידות והכל בצורה קלה ונוחה.

הבקר החדרי יכול לעבוד עצמאית (ללא תקשורת) וכן בשילוב של חיבור למערכת הבקרה לצורך ניטור ותפעול. דרך מערכת הבקרה ניתן לבצע תפעול מרכזי של היחידות, הפעלה/הפסקה מרוכזת בשעות קבועות, שינוי ערכי סף בהתאם לשעה ביום, הגבלת ערכים ועוד. הבקרים מותאמים לשומרי שבת עם תפעול מקומי או ממערכת הבקרה.

סגירת תפריט