שירות ותמיכה מולטימדיה ותקשורת

שירות ותמיכה

כל פרויקט שנמסר ללקוח נכנס לתקופת אחריות כפי שהוגדר בחוזה המקורי. בכל מהלך תקופת האחריות חטיבת השירות, חלק אינטגרלי מחטיבת מבנים והתייעלות אנרגטית, נותנת מענה במקרה של תקלה או בעיה.

חברת ארדן קונטרול-טק מספקת תמיכה מלאה ושירות על ידי צוות ייעודי ומקצועי.

פתיחת תקלה, בעיה, בירור או שאלה:

מזכירת שירות ומפעילת טכנאים

ג'נט גלנטי

טלפון: 03-6507044 (בשעות העבודה)

מייל: multimedia.service@www.ardantech.com

סגירת תפריט